Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej

Parafia MATKI BOSKIEJ ZWYCIĘSKIEJ
w Łodzi

ul. Łąkowa 27 90-554 Łódź

konto bankowe:
PKO B.P. Oddział 5 w Łodzi
12 1020 3408 0000 4902 0157 2288

Zapraszamy małżeństwa sakramentalne naszej Parafii do tworzenia wspólnoty Domowego Kościoła. Wszystkich informacji udziela ksiądz Proboszcz.

   Imieniny:   niedziela, 20 sierpnia 2017 r.    

HISTORIA PARAFII

  Powstanie kościoła łączy się ściśle z dniem 15 sierpnia 1920 roku. Kiedy u bram Warszawy toczyła się wojna polsko-bolszewicka
  Łodzianie zgromadzeni na błagalnym nabożeństwie, złożyli ślub: jeśli Bóg da zwycięstwo zbudujemy kościół-votum. Bóg dał zwycięstwo i ślubowanie mieszkańców miasta zostało wypełnione przez budowę świątyni-pomnika; pierwszej świątyni maryjnej w nowym mieście biskupim.
  Parafię erygował pierwszy biskup łódzki Wincenty Tymieniecki 01.07.1926 i tego samego roku w Uroczystość Wniebowzięcia NMP poświęcił kamień węgielny pod budowę nowego kościoła.
  Świątynia w stylu bazylikowym, trzynawowa, o formach klasycznych, według projektu arch. Józefa Kabana, jest dalekim naśladownictwem rzymskiej bazyliki św. Pawła za Murami.
  Pierwszy etap budowy (bez wieży) zakończył się tuż przed II wojną światową; 2 października 1938 roku bp Włodzimierz Jasiński konsekrował nową świątynię, uprzednio (1933) wyposażoną w nowe organy pneumatyczne znanej firmy D. Biernackiego z Włocławka i piękną dwuczęściową płaskorzeźbę w drzewie lipowym MB Zwycięskiej artysty Ludomira Zledzińskiego, w absydzie prezbiterium.
   Górna część płaskorzeźby przedstawia Dziewicę Maryję, depczącą smoka. Część dolna nawiązuje do wydarzenia historycznego, które upamiętnia ta świątynia: nad Wisłą zwycięsko kroczy oddział polskich żołnierzy, prowadzony przez ks.Ignacego Skorupkę. Obie części przedziela wstęga z napisem: Dzięki Ci, Matko, za Cud nad Wisłą.
  W kościele ułożono piękną posadzkę: w nawach kształty geometryczne, w prezbiterium - w nawiązaniu do wczesnochrześcijańskiej ikonografii - jelenie u Śródeł Wód.
  Podczas wojny kościół został zamknięty i częściowo zdewastowany (np. organy). W górnej i dolnej części kościoła Niemcy urządzili zakład produkcyjny odzieży wojskowej. Proboszcz, budowniczy świątyni, prałat Dominik Kaczyński, wraz z dwoma księżmi wikariuszami zostali aresztowani, wywiezieni do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie wszyscy ponieśli śmierć męczeńską.
  Po wojnie, z trudem, ale stopniowo przywracano kościołowi właściwy wygląd, by mógł służyć celom, do których został przeznaczony. Ukończono wieżę, gdzie umieszczono dwa dzwony, a całą bryłę świątyni pokrył szlachetny tynk. W latach 1952-1954 świątynię ozdobiono polichromią w nawie głównej i sgraffitami w nawach bocznych. Całość projektowali i wykonali: prof. Marian Jaeschke, Zdzisław Sikorski i Albin Łubniewicz.
  Nad arkadami nawy głównej, po obu stronach, polichromia przedstawia ciąg kompozycyjny, którego treścią są sceny biblijne z życia Matki Bożej i z historii kultu maryjnego w Polsce. W nawach bocznych ciemnoszare graffiti przedstawiają stacje Drogi Krzyżowej przedzielone postaciami świętych Polaków. Graffiti w nawie głównej po obu stronach drzwi wejściowych przedstawiają sceny z życia Matki Bożej: nawiedzenie św. Elżbiety i ucieczkę do Egiptu.
   Piękny fronton kościoła, do którego prowadzą okazałe schody, jest zwieńczony balkonem, na którym usytuowano betonowy ołtarz, ozdobiony płaskorzeźbą Maryi Wniebowziętej. Na 75-lecie parafii fronton ozdobiono okazałą i piękną mozaiką MB Częstochowskiej, wykonaną przez artystę plastyka p. Stanisława Janiszewskiego. Przed kolumnadą frontonu, odprawiane są nabożeństwa ważne w życiu archidiecezji, parafii i miasta. Co roku, w drugą niedzielę czerwca, stąd wyrusza procesja eucharystyczna, upamiętniająca pobyt Jana Pawła II w Łodzi.
  Uroczystość odpustowa parafii jest obchodzona 15 sierpnia, w rocznicę Cudu nad Wisłą.
  Przed kościołem okazały pomnik poświęcony ofiarom Katynia, ofiarom zemsty Stalina za upokorzenie armii bolszewickiej w 1920 roku pod Warszawą.
  Pomnik został ufundowany przez Stowarzyszenie Rodzina Katyńska oddział Łódź. W połowie września - w rocznicę napaści bolszewickiej na Polskę w 1939 i w Dzień Zaduszny, w kościele i przy pomniku, odbywają się okolicznościowe nabożeństwa za wszystkich zamordowanych.


Spotkanie zaintresowanych małżonków
Informacje u księdza Proboszcza.
Zapraszamy!!!
projekt i wykonanie serwisu: Maciej Wojciechowski uwagi techniczne: maciekw@mnc.pl