Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej

Parafia MATKI BOSKIEJ ZWYCIĘSKIEJ
w Łodzi

ul. Łąkowa 27 90-554 Łódź

konto bankowe:
PKO B.P. Oddział 5 w Łodzi
12 1020 3408 0000 4902 0157 2288

Zapraszamy małżeństwa sakramentalne naszej Parafii do tworzenia wspólnoty Domowego Kościoła. Wszystkich informacji udziela ksiądz Proboszcz.

   Imieniny:   niedziela, 20 sierpnia 2017 r.    

HISTORIA OBRAZU MATKI BOSKIEJ WATYKAŃSKIEJ

  
Zbliżał się rok 1982: 600-lecie Jasnej Góry. Świadomość roli tego świętego miejsca w życiu narodu polskiego spowodowała, że do jubileuszu przygotowywała i się cała wierząca część naszego społeczeństwa, a zwłaszcza te ośrodki życia religijnego, które z Częstochową są złączone szczególnymi więzami.
  Parafia i kościół Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi od samego początku "patrzą ku Jasnej Górze". W miesiąc po erygowaniu parafii (1 VIII 1926 r.), pierwszy jej proboszcz, ks. Dominik Kaczyński. z grupą wiernych wybrał się pieszo do Częstochowy, by przez pośrednictwo swej patronki Matki Boskiej, wyjednać Boże błogosławieństwo w tworzeniu nowej wspólnoty wiary oraz w pracach przy budowie nowej świątyni. Zainicjował tym sposobem do dziś trwające piesze pielgrzymowanie w sierpniu z Łodzi do Częstochowy.
  Pomimo tak ścisłych relacji z Jasną Górą, kościół przy ul. Łąkowej nie posiadał wizerunku Czarnej Madonny. Ten niewątpliwy brak postanowiono usunąć z okazji zbliżającego się w 1986 r. jubileuszu 60-lecia parafii. Ustalono, że z wystrojem kościoła, zbudowanego w stylu bazylikowym, ozdobionego freskami i sgraffitami, z płaskorzeźbą nad głównym ołtarzem Zwycięskiej Niepokalanej, najbardziej harmonizowałaby mozaika, taka jaka znajduje się w polskiej kaplicy w grotach bazyliki św. Piotra na Watykanie. Postanowiona zamówić wykonanie obrazu-mozaiki w Rzymie.
  Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce przeszkodziło ks. Bogdanowi Dziwoszowi, pełniącemu obowiązki proboszcza parafii w odbyciu podróży do Rzymu i sfinalizowaniu zamówienia obrazu.
  Wiosną 1982 r. dotarła do Łodzi wiadomość, że Ojciec Święty Jan Paweł II, w związku z przebudową polskiej kaplicy na Watykanie, wyraził życzenie, by mozaikowy obraz zastąpić malowaną kopia Jasnogórskiego Obrazu, otrzymana od ojców paulinów i diecezji częstochowskiej podczas pierwszej swojej pielgrzymki do Ojczyzny.
  Wobec takiego obrotu sprawy, 24 czerwca 1982 r. ks. proboszcz postanowił poprosić Ojca Świętego o mozaikę.
  Opis historyczno-artystyczny wykonała firma Studio del Mosaico della Rev. Fabbrica di S. Pietro in Vaticano.
Oto pełny tekst opisu:
  Dzięki szczodrobliwości ks. Alfonsa A. Skonieckiego, obywatela amerykańskiego polskiego pochodzenia, proboszcza parafii Św. Piotra i Pawła w mieście Three Rifers (USA). w 1957 roku w Grotach Watykańskich urządzono kaplicę poświęconą Matce Boskiej Częstochowskiej. Darem tym, Szanowny Darczyńca. w 4 rocznicę święceń kapłańskich pragnął uczcić Dziewicę Maryję, której zawdzięcza cudowne wyzdrowienie, i wypełnić złożony w czasie ciężkiej choroby ślub.
  To miejsce Maryjnej pobożności inaugurował w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej roku 1958 kard. Federico Tedeschinii, który konsekrował obraz i poświęcił czcigodny Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, której cała kaplica jest dedykowana.
  Mozaikowy obraz Matki Boskiej Częstochowskiej o wymiarach 1,4 m x 0,74 m, został wykonany w latach 1957-1958 przez prof. Virgilio Cassio bezpośrednio na specjalnej zaprawie uformowanej na zbrojonym blejtramie żelaznym, obramowanym ceownikiem z brązu o wymiarach 15 mm x 15 mm.
  Drogocenne szkliwo polichromiczne, doskonała reprodukcja oblicza Dziewicy i Dzieciątka Jezus, złociste tło utworzone z XIII-wiecznych kostek - takich samych jakich użyto do wyłożenia, absydy bazyliki św. Jana na Lateranie - sprawiają, że Obraz jako całość stanowi autentyczne dzieło sztuki, powstałe z 45000 elementów wyprodukowanych ponad 300 lat temu, tj. 1720 r. przez Watykańskie Studium Mozaiki.
  Szaty Świętych Postaci wykonane ze szkliwa falistego, uzyskanego przez specjalne młotkowanie, przykrawanie i żłobienie srebra, pozwoliło wydobyć pożądane światłocienie i nieodparte wrażenie srebra antycznego.
  Artystyczne aureole ze złoconego srebra, połączone z koronami wytłoczonymi w identycznym metalu, zostały wykonane w tym samym czasie przez snycerza rzymskiego - Bortolottiego.
  Ten Obraz, przed którym w ciągu 24 lat przeszły niezliczone rzesze wiernych z całego świata a wśród nich liczni przedstawiciele polskiej emigracji, przeznaczony obecnie dla kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi, został zastąpiony przez artystyczny Wizerunek, namalowany na specjalnym drzewie żywicznym przez Annę Torwirtową, i umieszczony w niedawno powiększonej kaplicy polskiej, poświęconej przez Ojca Świętego Jana Pawła II z racji 600-lecia Jasnej Gór.
23 lipca 1982 (sucha okrągła pieczęć)

abp Lino Zanini

      31 sierpnia 1982 r. z okazji wprowadzenia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z Watykanu do kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi Ojciec Święty przesłał Ordynariuszowi Łódzkiemu następujące orędzie (telegram):

Jego Ekscelencja najdostojniejszy
Ksiądz Biskup Józef Rozwadowski
Ordynariusz Diecezji Łódzkiej
  Przekazując na ręce czcigodnego księdza biskupa wizerunek Bogarodzicy z dawnej kaplicy polskiej bazyliki św. Piotra na Watykanie jako dar dla kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi, gorąco pragnę, aby ten święty znak umacniał i poszerzał tę głęboką więź, jaka łączy Diecezję Łódzką ze Stolicą Apostolską.
   Wespół z pielgrzymami powracającymi z Częstochowy z jubileuszowych uroczystości 600-lecia obecności obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej w naszej ojczyźnie oraz z całą wspólnotą parafialną i diecezjalną zgromadzoną wokół swoich pasterzy, klękam w kornej modlitwie przed naszą Matką i Królową, prosząc o łaskawą opiekę i wstawiennictwo u jej Boskiego Syna Jezusa Chrystusa, który jest naszą Drugą, naszą Prawdą i naszym Życiem.
  Drogim braciom w biskupstwie: Józefowi ordynariuszowi diecezji i jego współpracownikom: Janowi, Bohdanowi i Władysławowi, duszpasterzom, rodzinom zakonnym, wszystkim wiernym, którzy będą nawiedzać ten wizerunek Bogarodzicy z serca udzielam apostolskiego błogosławieństwa: w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego

Jan Paweł II
Papież

  Uroczystość wypadłą imponująco, przy niezliczonej liczbie wiernych duchowieństwa, a zwłaszcza uczestników jubileuszowej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Mszy świętej przewodniczył homilię wygłosił biskup Józef Rozwadowski, ordynariusz łódzki.
  Mozaikową Ikonę tymczasowo ustawiono przy ołtarzu głównym na solidnym stelażu metalowym. Wkrótce rozpoczął się remont kaplicy bocznej w wieży, gdzie na stałe obraz miał być umieszczony. Prace adaptacyjne trwały półtora roku.
  W kaplicy zbudowano nowy ołtarz soborowy z granitu, położono nową posadzkę marmurową i taką samą okładzinę ścian. U wejścia założono piękną kratę z metalu oksydowanego i z mosiężnych elementów ozdobnych, nawiązujących do herbu papieża Jana Pawła II. Obraz zawieszono na głównej ścianie kaplicy w stiukowej i złoconej ramie o harmonijnych proporcjach. Wewnątrz tej ramy, a pod mozaiką, umieszczono symbol papiestwa ze spiżu: tiara na skrzyżowanych kluczach.
  Na bocznej ścianie kaplicy znajduje się jeszcze jeden obraz, obraz świętego Maksymiliana Kolbe, syna tej ziemi, "Rycerza Niepokalanej" kanonizowanego w roku Jasnogórskiego jubileuszu i w roku obdarowania Kościoła łódzkiego drogocenną mozaiką.
  Na poświęcenie tak przygotowanej kaplicy został zaproszony kardynał Józef Glemp, prymas Polski. Pobyt Prymasa Polski w Łodzi był wielkim wydarzeniem, szeroko komentowanym przez prasę różnych orientacji, nie tylko lokalną. Przyczynił się tym samym do upowszechnienia wiadomości o Madonnie Watykańskiej w Łodzi.
  Wyjątkowego rozgłosu mozaikowy obraz Jasnogórskiej Pani doznał podczas największego wydarzenia w dotychczasowej historii naszego miasta, jakim niewątpliwie była wizyta Jana Pawia II we włókniarskim grodzie. Pasterz diecezji biskup Władysław Ziółek, witając wtedy Piotra naszych czasów, powiedział między innymi:

Ojcze Święty!
  Dzisiejsza Twoja obecność w naszym mieście pozwala nam jeszcze wspomnieć z głęboką wdzięcznością Twój szczodry dar, którym ubogaciłeś Kościół łódzki. Przed kilku laty otrzymaliśmy od Ciebie mozaikowy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, który przedtem zdobił polską kaplicę w grotach Bazyliki św. Piotra na Watykanie. Przekazując nam ten czcigodny wizerunek, wypowiedziałeś, Ojcze Święty, słowa: "Gorąco pragnę, aby ten święty znak umacniał i poszerzał tę głęboką więź, jaka łączy diecezję łódzką ze Stolicą Apostolską" Pod wpływem tych zobowiązujących słów przynieśliśmy podarowany nam obraz Madonny na miejsce eucharystycznej celebry. Jest tu obecny.


  Te historyczne wydarzenia sprawiły, że do kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej, pod przewodnictwem swoich duszpasterzy, zaczynają przybywać zorganizowane grupy wiernych z Łodzi i innych miejscowości diecezji. Neoprezbiterzy łódzcy prawie każdego roku w ręce Matki Kościoła składają swoje kapłaństwo. Podobnie, jak swe biskupie posługiwanie na stanowisku nuncjusza apostolskiego powierzył Madonnie Watykańskiej arcybiskup Janusz Bolonek, w wigilię Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP (7 XII 1989).
   Od 1988 r. od pierwszego Święta Eucharystii, ustanowionego dla upamiętnienia pobytu Papieża w Łodzi, procesje eucharystyczne z kościoła przy Łąkowej do bazyliki katedralnej rozpoczynają się modlitwą uczestniczących biskupów i duchowieństwa przed obrazem Madonny Watykańskiej.
   Parafianie miejscowi bardzo pokochali ten święty znak, często przed nim się modlą; prawie każda osoba, będąc w kościele, kieruje swe kroki do kaplicy na krótką zdrowaśkę. Codzienna liturgia wieczorna kończy się jasnogórskim apelem, na który składa się Anioł Pański. modlitwa za Ojca Świętego i błagania w konkretnych intencjach, jakie czas lub okoliczności dyktują. Wierni strzegą tego obrazu, jak źrenicy oka, czuwają dniem i nocą nad jego bezpieczeństwem. A za szczególną łaskę poczytują sobie to, że zamawiane przez nich msze święte, jako prymarie mogą być odprawione przed świętą Ikoną.

Tekst zaczerpnięty z książeczki "Madonna Watykańska w Łodzi" ks. infułata Bogdana Dziwosza.Spotkanie zaintresowanych małżonków
Informacje u księdza Proboszcza.
Zapraszamy!!!
projekt i wykonanie serwisu: Maciej Wojciechowski uwagi techniczne: maciekw@mnc.pl