Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej

Parafia MATKI BOSKIEJ ZWYCIĘSKIEJ
w Łodzi

ul. Łąkowa 27 90-554 Łódź

konto bankowe:
PKO B.P. Oddział 5 w Łodzi
12 1020 3408 0000 4902 0157 2288

Zapraszamy małżeństwa sakramentalne naszej Parafii do tworzenia wspólnoty Domowego Kościoła. Wszystkich informacji udziela ksiądz Proboszcz.

   Imieniny:   niedziela, 20 sierpnia 2017 r.    

Dziękczynienie za 90 lat Parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi

  
Są w życiu daty wywołujące wspomnienia, które się pamięta i wobec których nie jest się obojętnym. Często są to chwile drogie sercu i dla nas niezwykle ważne. Jednakże nasze ludzkie życie związane są z różnymi wydarzeniami otaczającego nas świata. Nie żyjemy sami, lecz pośród grup i wspólnot. Jakże ważna w życiu wielu z nas mieszkających w Parafii Matki Boskiej Zwycięskiej jest właśnie ta wspólnota. Wielu z nas żyje na terenie Parafii od kilku pokoleń, zna historię powstawania, rozwoju i przemian jakie na przestrzeni lat dokonywały sie w naszej Parafii.
  5 czerwca b.r. z wielką radością zgromadziliśmy się w naszej świątyni by świętować Jubileusz 90-lecia naszej Wspólnoty Parafialnej. Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej powstał jako wotum za zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. i został erygowany przez pierwszego biskupa łódzkiego Wincentego Tymienieckiego 1 lipca 1926 r. Tego samego roku w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny został poświęcony kamień węgielny pod budowę świątyni. Dwa i pół roku później Biskup Wincenty Tymieniecki święcił jego mury dając początek oddawania Chwały Bogu Najwyższemu w tej świątyni.
  W Jubileusz Parafii pięknie wplotły się jeszcze dwie uroczystości tj. konsekracja nowego ołtarza, oraz poświęcenie tablicy upamiętniającej pierwszego proboszcza, twórcę i budowniczego Parafii oraz męczennika sługę bożego ks. prałata Dominika Kaczyńskiego. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Pasterz Kościoła Łódzkiego ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski.
  Zebranych przywitał proboszcz, ks. prałat Tadeusz Weber słowami dziękczynienia patronce Matce Boskiej Zwycięskiej oraz Miłosiernemu Bogu za 90 lat Parafii, przypadające w czasie obchodów 1050 - lecia Chrztu Polski oraz podczas trwającego Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia.


  W homilii ks. Arcybiskup podkreślił, że ołtarz w kościele katolickim jest miejscem, gdzie Chrystus składa Bogu Chwałę. Słowa wypowiadane przy ołtarzu "przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie...." wskazują jak niezwykłą rolę spełnia ten, którego Chrystus powołał i jak ważne zadanie ma do spełnienia każdy kapłan sprawujący Ofiarę. Kapłani pełni radości Chrystusa mają głosić prawdę, będąc uświęceni w Prawdzie. Ks. Arcybiskup zaznaczył, że Pan Jezus w modlitwie Arcykapłańskiej nie prosił Ojca o to, aby uczniowie nie cierpieli, nie płakali, ale o to by nie ulegli złu. W dalszej części kazania ks. Arcybiskup przywołał postać ks. prałata Dominika Kaczyńskiego jako niezłomnego świadka Chrystusa, aż po męczeńską śmierć w obozie koncentracyjnym w Dachau. Nasz Pasterz nawiązał do historii nawałnicy bolszewickiej, która miała za cel usunąć Boga z ludzkich serc i o "Cudzie nad Wisłą", który potwierdza, że do Boga należy zawsze ostatnie słowo. Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski podkreślił, że ważnym elementem działalności ks. Kaczyńskiego były zapoczątkowane przez niego i trwające do dnia dzisiejszego piesze pielgrzymki na Jasną Górę. Na koniec nasz Pasterz zaakcentował, że jest to dzień wielkiej radości i oddania Chwały Bogu. Dzień wdzięczności za męczenników i modlitwy za kapłanów, aby Ci których Bóg wzywa do służby mięli odwagę pójść za Nim, a Ci którzy dostąpili święceń, byli wierni powołaniu. By ich posługa budowała jedność Kościoła, bo w centrum Kościoła jest Chrystus, Baranek dający życie wieczne.


  Po liturgii słowa nastąpiła uroczysta konsekracja nowego ołtarza, którego projekt wykonali Państwo Krystyna i Bogusław Solscy. Wykonany został przez Pana Wojciech Piętkę. Granitowy nowy ołtarz jest piękną centralną częścią prezbiterium, natomiast jego konsekracja niezwykłym obrzędem w liturgii kościoła. Najpierw ks. Arcybiskup skropił ołtarz wodą święconą, aby następnie namaścić go, miejsce przy miejscu, świętymi olejami. Na sam koniec okadził nowo konsekrowany ołtarz. Każda z kolejnych czynności poprzedzona była modlitwą. Wielu z nas pierwszy raz w życiu uczestniczyło w takiej uroczystości i aż dech w piersiach zapierało piękno liturgii Kościoła, którego częścią z dumą jesteśmy.


  Na koniec Eucharystii ks. Arcybiskup poświecił tablicę upamiętniającą ks. Dominia Kaczyńskiego, pod którą znajduje się ziemia przywieziona z Dachau. Wydarzeniu temu towarzyszyła również wystawa poświęcona życiu, działalności i męczeńskiej śmierci Sługi Bożego ks. Dominikan - pierwszego budowniczego kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej.


  Po mszy świętej odbyła sie wspólna, chrześcijańska agapa, na którą ks. Proboszcz zaprosił przybyłych kapłanów, parafian i zaproszonych gości.
  Nadmienić należy, że o stronę muzyczną zadbał Chór "Harmonia", świętujący w tym roku 130 - lecie swojego istnienia. W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele szkół mieszczących sie na terenie Parafii: Szkoły Podstawowej Nr 152, Zespołu Szkół Panadgimnazjalnych Nr 19 oraz Zespołu Szkół Towarzystwa Oświatowego "Edukacja". Uroczystość uświetnili swoją obecnością również kapłani i siostry zakonne, pracujący niegdyś w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej.
  Dla wielu z nas uczestniczących w tej wspaniałej uroczystości, było to nadzwyczajnie przeżycie. Czas wielkiej wdzięczności Panu Bogu, że dał nam żyć w tym miejscu i tym czasie, za tych którzy przez 90 lat tworzyli naszą Wspólnotę Parafialną. W modlitwie pamiętaliśmy o zmarłych proboszczach, kapłanach, siostrach zakonnych pracujących w naszej Wspólnocie, o zmarłych Parafianach i dobrodziejach. Wdzięcznym sercem ogarnialiśmy tych kapłanów, którzy obecnie pracują w naszej Wspólnocie. Jubileusz 90-lecia jest ważnym i pięknym momentem w historii Parafii, ale jest też zobowiązaniem, aby nadal ją budować od strony materialnej i duchowej dla przyszłych pokoleń Łodzian.

Tekst i zdjęcia MM Wojciechowscy
Filmy zostały zaczerpnięte ze strony Archidiecezji łódzkiejZobacz zdjecia


Spotkanie zaintresowanych małżonków
Informacje u księdza Proboszcza.
Zapraszamy!!!
projekt i wykonanie serwisu: Maciej Wojciechowski uwagi techniczne: maciekw@mnc.pl